fbpx

polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej www.pomyslodwrotnie.pl

 1. Administratorem strony jest Anna Mindykowska z siedzibą ul. Junikowska 28B, 60-163 Poznań NIP 7641848621
 2. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail an.mindykowska@gmail.com

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

 • Zapisując się do newslettera lub kontaktując się z Administratorem, Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe. Dane te nie zostaną udostępnione  podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.
 • Administrator oświadcza, że korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony przez Użytkownika, takie jak podstrony, które Użytkownik wyświetlił, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

 

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Użytkownika wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły.

1. Definicje

Administrator – Anna Mindykowska 

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.pomyslodwrotnie.pl 

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony

 

2. Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter czy formularz zakupu w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera oraz realizacji zamówień ze Sklepu.
 4. Administrator zapewnia poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia oraz wysyłki newslettera.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi ma prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

Powyższe uprawnienia Użytkownik może realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z Administratorem pod adresem an.mindykowska@gmail.com

Dane osobowe przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator. Dostawcy usług otrzymują od Administratora polecenie lub samodzielnie określają cel i sposób przetwarzania danych.

 1. a) Podmioty przetwarzające

Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na jego polecenie. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu:

 1. LH.pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego oraz hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze
 2. LH.pl – w celu korzystania z poczty elektronicznej
 3. Płatności24.pl – platforma, za pośrednictwem której dokonywane są płatności za umówione sesje
 4. Fakturownia.pl – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę i produkt, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych
 5.  LH.pl – w celu uzyskania wsparcia technicznego w zakresie prowadzenia strony internetowej, obsługi serwera, poczty e-mail
 6. Mailerlite.com – w celu wysłania korespondencji e-mail (newsletter) do osób, które uprzednio zapisały się na listę e-mail
 7. Google Analytics by Google LLC – narzędzie marketingowe

 

W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

 1. Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
 2. Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content

 

 1. b) Administrator

Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

 1. c) Dostawcy

Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 1. d) Newsletter

Zapisując się do newslettera, Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, a ten te dane przetwarzam w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku zgoda Użytkownika.

Dane podane w formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w bazie systemu mailingowego i będą w niej przechowywane przez czas funkcjonowania strony www.pomyslodwrotnie.pl, chyba że Użytkownik wcześniej zrezygnuje z otrzymywania newslettera – jego dane zostaną wówczas usunięte z bazy.

 1. e) Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.

Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

3. Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Cookies pozwalają Administratorowi:
  • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, jakiego oczekuje Użytkownik,
  • pamiętać zalogowanie Użytkownika do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
  • pamiętać ustawienia Użytkownika podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
  • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
  • ulepszać funkcje dostępne dla Użytkownika na stronie,
  • korzystać z narzędzi analitycznych,
  • korzystać z narzędzi marketingowych,
  • zapewniać Użytkownikowi możliwość korzystania z funkcji społecznościowych.

 

4. Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

 

5. Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.